1. Budowa kąpieliska otwartego

Wybudujemy kąpielisko z niecką o długości 50 m, basen szkoleniowy o wymiarach 12 x 10 m, brodzik dla dzieci oraz atrakcje – np. zjeżdżalnie. Chcemy wykorzystać odnawialne źródła energii do zastosowania w technologii basenowej.

Program wyborczy

2. Kontynuacja modernizacji kluczowych dróg (m.in.: 3 Maja, Hajducka, Powstańców)

Wspólnie z Tramwajami Śląskimi, które pozyskały środki unijne na modernizacje linii tramwajowych na terenie Metropolii, w tym w Chorzowie, dokończymy modernizację najważniejszych dróg w naszym mieście. Już w tym roku rozpocznie się inwestycja na ulicy 3 maja , w kolejnych etapach będą to ulice: Powstańców i Hajducka.

Program wyborczy

3. Budowa nowych mieszkań komunalnych, remont kamienic

Wybudujemy kilkadziesiąt nowych mieszkań, w szczególności przy ulicy Karola Miarki w Chorzowie II, oraz wydamy ponad 100 mln złotych na remonty i modernizacje posiadanych kamienic, co poprawi standard życia wielu chorzowskim rodzinom.

Program wyborczy

4. Rozbudowa Zespołu Szpitali Miejskich

 • Zrewitalizujemy zabytkowy park zlokalizowany przy ul. Strzelców Bytomskich 11, wraz z budową strefy wypoczynku dla dorosłych długotrwale leczonych.
 • Wesprzemy budowę systemu parkingowego przy budynkach, przy ulicach: Strzelców Bytomskich 11 i Truchana 7.
 • Zainwestujemy w sprzęt medyczny, niezbędny do rozwoju i podnoszenia jakości leczenia dzieci i dorosłych wraz z modernizacją infrastruktury.
Program wyborczy

5. Ścieżki rowerowe i wypożyczalnie w każdej dzielnicy

Wkrótce rusza budowa największej na Śląsku sieci wypożyczalni rowerów miejskich, w której w sumie 460 rowerów będzie rozlokowanych na wszystkich chorzowskich osiedlach. Miejskie rowery będą służyć ludziom jako środek transportu do szkoły i do pracy, a także jako element rekreacji w czasie wolnym. Do tego celu w każdej dzielnicy będą budowane ścieżki rowerowe.

Program wyborczy

6. Nowoczesny Stadion dla ruchu Chorzów – etap budowlany

 

Po zakończeniu prac nad projektowaniem stadionu przystępujemy do budowlanego etapu tej inwestycji. W latach 2018–2023 chcemy wybudować nowoczesny stadion dla naszej drużyny. Stadion będzie posiadał 16 tysięcy miejsc, miejsca biznesowe i skyboxy. Będzie też spełniał wymogi PZPN i UEFA dotyczące organizacji meczów także w europejskich pucharach. Taka infrastruktura pozwoli całym rodzinom na wspólne kibicowanie.

Program wyborczy

7. Ratowanie zabytków Chorzowa (m.in. remont Ratusza, budowa Muzeum Hutnictwa)

Dzięki pozyskaniu 20 mln złotych, w zabytkowym budynku Elektrowni Huty Królewskiej w Chorzowie, powstanie największe w Polsce Muzeum Hutnictwa prezentujące historię ponad 200 lat tej gałęzi przemysłu na Śląsku i w naszym mieście. W Chorzowie Batorym miasto odzyskało najcenniejszy zabytek tej dzielnicy, czyli dawny ratusz Hajduk Wielkich przy ulicy Ratuszowej. We współpracy z prywatnym inwestorem przywrócimy blask temu historycznemu i ważnemu dla mieszkańców Batorego budynkowi.

Program wyborczy

8. Program „Bezpieczny Chorzów”

Stworzymy kompleksowy program bezpieczeństwa opartego m.in. na:

 • organizacji dodatkowych patroli policji i straży miejskiej;
 • rozwoju działań profilaktycznych realizowanych w ramach Chorzowskiej Koalicji na Rzecz Bezpieczeństwa;
 • budowie nowoczesnych przejść dla pieszych, z dodatkowym oświetleniem zwiększającym bezpieczeństwo na drodze;
 • realizacji działań mających na celu stałe monitorowanie zagrożeń poprzez włączenie mieszkańców w organizację systemu bezpieczeństwa w ich najbliższym otoczeniu.
Program wyborczy

9. Miejski Program Polityki Zdrowotnej

Stworzymy kompleksowy programu ochrony zdrowia dla mieszkańców, w ramach którego będziemy kontynuować m.in.:

 • rozwój programów polityki zdrowotnej opartych na bezpłatnych badaniach i szczepieniach dla dzieci i dorosłych (m.in. bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla osób po 60. r. życia, bezpłatne badania słuchu i wzroku dla dzieci) w oparciu o badania stanu zdrowia mieszkańców;
 • realizację programów zakładających promocję zdrowego stylu życia w szkołach i przedszkolach;
 • budowę internetowego systemu informowania mieszkańców o dostępnych usługach medycznych, w oparciu o funkcjonowanie Centrum Informacji Medycznej.
Program wyborczy

10. Strategia na rzecz seniorów

 • Rozwój projektów: „Chorzów 60+”, Chorzowskiej Akademii Seniora, Dzielnicowych Akademii Seniora, Artystycznej Akademii Seniora i Chorzowskiej Strefy Wolontariatu.
 • Budowa wielofunkcyjnych mieszkań dla seniorów.
 • Stworzenie centrum co-workingowego dla seniorów, którzy chcą podjąć dalszą pracę zawodową lub założyć własną firmę przy bezpłatnym wsparciu specjalistów.
 • Wsparcie rozwoju oddziału geriatrycznego w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie.
Program wyborczy

11. Stop SMOG – dopłaty do ekologicznego ogrzewania

Planujemy podjęcie uchwały antysmogowej dla miasta Chorzów.

Chcemy wprowadzić dopłaty dla:

 • indywidualnych osób zmieniających system ogrzewania na ekologiczny.
 • wspólnot mieszkaniowych kompleksowo zmieniających system ogrzewania na ekologiczny.
 • spółdzielni mieszkaniowych kompleksowo zmieniających system ogrzewania na ekologiczny.

Planujemy zwolnienie z podatku od nieruchomości, na okres 2 lat, w przypadku kompleksowej zmiany systemu ogrzewania na ekologiczny, dla budynków powyżej 20 mieszkań. Chcemy dalej rozwijać, poprawiać i upowszechnianie komunikację miejską. Wybudujemy największy na Śląsku system wynajmu rowerów ( baza rowerowa w każdej dzielnicy).

Program wyborczy

12. Rozwój infrastruktury sportowej

 • Wybudujemy nowy budynek szatniowo-socjalny z siłownią, pokojami dla trenerów oraz sędziów, na potrzeby użytkowników obiektu KRESY.
 • Planujemy budowę pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią.
Program wyborczy

13. Program wsparcia organizacji pozarządowych

Chcemy pomagać organizacjom pozarządowym NGO poprzez wsparcie techniczne (pomieszczenia, poligrafia) oraz wsparcie finansowe (w formie grantów) przedsięwzięć realizowanych przez te organizacje.

Program wyborczy

14. Oficer pieszy

Zielone światło świeci się zbyt krótko? Krawężnik jest za wysoki? A może gdzieś trzeba przesunąć przystankową wiatę lub wytyczyć chodnik w innym miejscu? Tym zajmie się oficer pieszy. Osoba sprawująca tę funkcję będzie odpowiedzialna za monitorowanie i przyjmowanie zgłoszeń o utrudnieniach związanych z ruchem pieszych na terenie Chorzowa. Chodzi o to, by likwidować bariery, które utrudniają poruszanie się po mieście pieszym, a w szczególności osobom starszym. Zadaniem oficera pieszego – podobnie jak w przypadku oficera rowerowego – będzie też opracowywanie spójnych planów szlaków, którymi poruszają się piesi.

Program wyborczy

15. System „Zielonej fali”

Wdrożymy nowoczesny system zarządzania ruchem w mieście. Pozyskaliśmy 16 mln złotych dotacji na uruchomienie Inteligentnego systemu zarządzania ruchem, dzięki któremu przejazd samochodem i komunikacją publiczną przez nasze miasto będzie szybszy. Dodatkowo pojawią się tablice informujące o wolnych miejscach parkingowych w centrum miasta.

Program wyborczy

16. Bonifikaty do wykupu mieszkań komunalnych

Chcemy udzielić bonifikaty dla ludzi regularnie płacących czynsz i nieposiadających zaległości czynszowych. Wysokość bonifikaty będzie uzależniona od czasu zamieszkiwania w lokalu komunalnym. Dodatkowe ulgi otrzymają osoby niepełnosprawne i powyżej 70 roku życia.

Program wyborczy

17. Ulgi finansowe przy przekształceniu użytkowania wieczystego we własność

 • 50% ulgi dla osób wpłacających opłatę z tytułu przekształcenia jednorazowo, do 1 roku od podjęcia uchwały przez Radę Miasta.
 • 40% ulgi dla osób wpłacających opłatę z tytułu przekształcenia jednorazowo, w okresie od 1 roku do 2 lat od podjęcia uchwały przez Radę Miasta .
 • 30% ulgi dla osób wpłacających opłatę z tytułu przekształcenia jednorazowo, w okresie od 2 do 3 lat od podjęcia uchwały przez Radę Miasta .
Program wyborczy

18. Program „Pies w mieście”

Opracowaliśmy wielotorowy program edukacyjny skierowany do właścicieli czworonogów, którego zadaniem będzie szeroka edukacja w zakresie obowiązków wynikających z posiadania psa, ale również wsparcie tych działań oraz rozbudowa infrastruktury dla psów (wybiegi, urządzenia treningowe) na terenie Chorzowa.

Program wyborczy

19. „Zielona Szkoła” dla dzieci za 1 zł

 • Dzieci uczące się w chorzowskich szkołach wyjeżdżają na „zieloną szkołę” za 1 zł; całość kosztów zielonej szkoły finansuje Miasto Chorzów.
 • Dofinansowanie będzie obowiązywało dla dzieci, których rodzice zameldowani są w Chorzowie i płacą podatki w Chorzowie.
Program wyborczy

20. Program dla Młodych

 

Miejsca, w których można posiedzieć, pogadać i napić się dobrej kawy – to punkty, których na mapie Chorzowa jest zdecydowanie za mało. Nowy Rynek i zmiany na ul. Wolności mają sprawić, że przybędzie miejsc dedykowanych przede wszystkim młodym mieszkańcom Chorzowa. Dodatkowo regularnie ogłaszane będą konkursy grantowe zarezerwowane tylko dla młodych. Dzięki temu otrzymają oni środki potrzebne na realizację własnych pomysłów.

Program wyborczy

Masz pytania ?